Skip to main content Skip to search

Expat services

Expat services

Als onderdeel van onze salarisadministratie en adviesfunctie op personeels & organisatie gebied, bieden wij ook expat service aan onze cliënten.

Velen van onze cliënten trekken werknemers aan vanuit het buitenland. Voor deze werknemers verzorgen wij de aanvraag voor de 30% regeling, waardoor deze werknemers in plaats van maximaal 52% slechts 36,4% belasting betalen. Als onderdeel van de aanvraag van de 30% regeling controleren wij of het arbeidscontract en de salarisverwerking voldoet aan de eisen van de 30% regeling.

Tevens verzorgen wij eventueel de werk- en verblijfsvergunning en de jaarlijkse inkomstenbelasting voor de ingekomen werknemer.