Skip to main content Skip to search

Rapportages en jaarrekeningen

Rapportages en jaarrekeningen

Op basis van de behoefte en wensen van de cliënt stellen wij een “custom made” rapportage op, waarmee de cliënt op basis van key ratio s zijn onderneming kan sturen. Deze rapportage kunnen zowel op maand, kwartaal of halfjaarbasis zijn.

Naast de interne rapportages, die wij voor de ondernemer het belangrijkst vinden, stellen wij ook de jaarrekening samen. De jaarrekening is meestal ten behoeve van de bank van de cliënt en natuurlijk als basis voor de aangifte vennootschapsbelasting.

Indien gewenst kunnen wij tevens zorgdragen voor een accountantsverklaring bij de jaarrekening.